Terms and conditions

Terms and conditions สำหรับสมาชิกและผู้เข้าใช้บริการกับทาง www.silverufabet.xyz จำเป็นจะต้องยินยอมตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

Terms and conditions

Terms and conditions ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ในการสมัครสมาชิก จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจริง และครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากหากท่านไม่ทำตามข้อตกลง หรือมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการให้บริการได้ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้
 2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับได้รับอนุญาตจากผู้เข้าใช้บริการเด็ดขาด
 3. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อกำหนดบังคับ ที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน ฝาก – ถอนเงิน การวางเงินเดิมพัน ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขที่ทางผู้ให้บริการกำหนด
 4.  ผู้ให้บริการจะสามารถยกเลิกสถานะของผู้สมัครสมาชิก หากท่านละเมิดกฎ และข้อบังคับที่ทางผู้ให้บริการกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ทางผู้ให้บริการจะมีการปรับปรุงข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ silverufabet.xyz จะเป็นของผู้ให้บริการเพียงเว็บไซต์เดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือการคัดลอกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้
 7. ข้อจำกัดทางการรับผิดชอบทางผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการให้บริการของเรา
 8. ข้อจำกัดทางกฎหมายต่าง ๆ จะถูกควบคุมโดยฝ่ายกฎหมายของทางผู้ให้บริการ และจะมีการไต่สวนตามกฎหมายหากมีผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้ให้บริการ
 9. หากผู้เข้าใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยใด เกี่ยวกับการให้บริการจากทางผู้ให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง contact@silverufabet1.xyz
 10. หากผู้เข้าใช้บริการทำการละเมิดข้อตกลงต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้น จะถูกผู้ให้บริการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไข
 11. การเข้าใช้บริการ หรือการสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการได้ทำการกำหนดไว้